سپاس

الهی تو را سپاس می گویم به خاطر همه چیز ،‌همه نعماتی که به من دادی

الهی مرا به خود وامگذار و در لحظه لحظه زندگی یاریگرم باش

یا رب با رب العالمین

/ 0 نظر / 25 بازدید