بیا خود را باور کنیم

در مسیر زندگی خود را باور کنیم و توجه داشته باشیم که :

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت شماریم شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . . .

کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکنیم ، شاید امید تنها دارائی او باشد . . .

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود . . .

 در ظلمانی ترین ساعات زندگی یادمان باشد ، تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است پس همیشه امید داشته باشیم . 

الهی یا رب ما را یاری کن و یاور ما باش

یا رب یا رب العالمین

/ 0 نظر / 27 بازدید